شنبه, 21 تير 1399
  • تعداد بازدید : 159
    /  3
بازدید مشاور محترم وزیر جهاد كشاورزی و مجری طرح افزایش عملكرد گندم آبی و دیم كشور از مزارع تحقیقاتی و تولید بذر گندم در كرج
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در تاریخ یازدهم خرداد ماه سال جاری مشاور محترم وزیر جهادکشاورزی و مجری طرح افزایش عملکرد گندم آبی و دیم کشور از مزارع تحقیقاتی و تولید بذر گندم موسسه در کرج بازدید به عمل آورده و در جریان آخرین دست آوردها و برنامه های مختلف تحقیقاتی گندم قرار گرفتند.

جناب آقای مهندس اسفندیاری پور پس از اطلاع از توضیحات برنامه های تحقیقاتی و شناخت ارقام مختلف با تایید مدیرت عملکرد تحقیقاتی با عنایت به نتایج حاصله، پیشنهاد نمودند تا با پیگیری استراتژی تنوع حداکثری ارقام برای مناطق مختلف کشور معرفی ارقام جدید برای اقلیم های خاص کشور با سرعت بیشتر و توجه ویژه ای ادامه پیدا کند و بذر آنها با اتخاذ راهکارهای موثر سریعتر به دست کشاورزان برسد.

جناب آقای دکتر نجفیان ریاست محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با توضیحاتی آخرین دستاوردهای به نژادی در اقلیم معتدل کشور را به ایشان معرفی نمودند. جناب آقای دکتر نجفی میرک رئیس محترم بخش تحقیقات غلات نیز با توضیحات تکمیلی به موانع تحقیقاتی بخش و معرفی برنامه های در دست اجرا و دستاوردهای حاصله اشاره داشتند. در این بازدید معاون محترم بخش غلات جناب آقای دکتر قزوینی و همچنین سایر مسئولین برنامه ها و محققین بخش گندم ضمن معرفی فعالیتهای هر برنامه به آخرین دستاوردهای حاصل شده اشاره نموده و توضیحات لازم را به مجری محترم طرح گندم ارائه نمودند. در ادامه برنامه نتایج حاصل شده از همکاریهای بین المللی نیز مورد بازدید و تحلیل کارشناسی قرار گرفت و برخی دستاوردهای تحقیقاتی برنامه به نژادی جو نیز مورد بازدید قرار گرفت.

V5.4.0.0