چهارشنبه, 7 خرداد 1399
  • تعداد بازدید : 255
    /  6
بازدید هیئت محترم آكادمی علوم كشاورزی ایالت یانان (Yunnan) چین از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در راستای گسترش همکاری های علمی و تحقیقاتی بین آکادمی علوم کشاورزی ایالت یانان (Yunnan) چین، و نهادینه کردن تفاهم نامه امضا شده بین رییس محترم سازمان متبوع، آقای دکتر خاوازی با معاون آکامی علوم کشاورزی یانان (یاسYAAS) آقای دکتر وانگ ژانیی، هیات سه نفره چینی شامل

آقای دکتر وانگ ژانیی: معاون محترم آکادمی علوم کشاورزی یانان چین

آقای دکتر لی لیچی: مسئول محترم همکاری های بین المللی آکادمی علوم کشاورزی یانان

خانم دکتر مینگ جولی: استاد محترم تحقیقات بیماری های گیاهی آکادمی علوم کشاورزی یانان

در روز سه شنبه مورخه سوم دیماه سال جاری از موسسه بازدید نمودند.
در ابتدا جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر نجفیان ریاست محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده معاون محترم پژوهش و فناوری موسسه، روسا و معاونین محترم بخش های تحقیقاتی و... در سالن شورای موسسه برگزار شد، که جناب آقای دکتر نجفیان ریاست محترم موسسه ضمن خیر مقدم به حاضرین، خلاصه ای از وظایف، اهداف و فعالیت های انجام شده و... را ارائه نمودند. سپس آقای دکتر وانگ ژانیی معاون محترم آکادمی علوم کشاورزی یانان چین ضمن تشکر از حاضرین، مطالبی در ارتباط با وظایف و فعالیت های آکادمی و اهداف این بازدید بیان نمودند و در ادامه در ارتباط با گسترش همکاری ها ی تحقیقاتی در چارچوب تفاهم نامه صدرالاشاره در خصوص دانه های روغنی، غلات، ذرت، سبزی و صیفی، بانک ژن و ذخایر توارثی، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مشترک، تبادل محقق و انجام پروژه های مشترک به خصوص در زمینه تولید بذور هیبرید و نهادینه کردن تحقیقات در زمینه خشکی و شوری و... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین از بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، بخش تحقیقات غلات و بخش تحقیقات دانه های روغنی و آزمایشگاه های مرتبط آنها بازدید شد و توضیحات کامل توسط مسئولین، محققان بخش های مذکور ارائه گردید.

V5.4.0.0