چهارشنبه, 7 خرداد 1399
  • تعداد بازدید : 139
    /  2
حضور فعال موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نمایشگاه پژوهش و فناوری استان البرز

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر از روز شنبه مورخه 16 الی 19 آذر ماه سال جاری در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج حضور پررنگی از خود نشان داد. در این نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی موسسه در قالب کاتالوگ، لوح فشرده، نمونه های بذری، بنر و ... ارائه شد که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.

V5.4.0.0