شنبه, 21 تير 1399
  • تعداد بازدید : 647
    /  4
جلسه بررسی صلاحیت شركت های متقاضی واگذاری امتیاز تولید و فروش بذر ارقام گندم نان و دوروم برگزار شد.
جلسه بررسی صلاحیت شرکت های متقاضی واگذاری امتیاز تولید و فروش بذر ارقام گندم نان و دوروم برگزار شد.به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:جلسه واگذاری امتیاز تولید و فروش بذر ارقام گندم نان به نام های (برات،ترابی،تیرگان،سارنگ،ستاره،طلایی،کلاته،نارین،معراج) و گندم دوروم به نام هانا به شرکت های متقاضی با حضور جناب آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده معاون محترم پژوهش و فناوری موسسه، جناب آقای دکتر قنبری معاونت محترم برنامه ریزی وپشتیبانی، جناب آقای دکتر زارع فیض آبادی مشاور محترم معاونت زراعت، جناب آقای دکتر نجفی میرک رییس محترم بخش تحقیقات غلات، جناب آقای مهندس سهرابی معاونت محترم مجری طرح گندم، جناب آقای مهندس نوروزی نماینده محترم دفتر فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جناب آقای مهندس سروش نماینده محترم موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، جناب آقای مهندس اردلان رییس محترم انجمن تولیدکنندگان بذر گندم و جو، جناب آقای مهندس احمدی فر مسئول محترم بذر معاونت زراعت، جناب آقای مهندس یوسفی کارشناس محترم بذر معاونت زراعت، جناب آقای مهندس اکبری رییس محترم اداره حراست موسسه، جناب آقای دکتر اسدی مسئول محترم دفتر پژوهش های اقتصادی، اجتماعی و تجاری سازی و جناب آقای مهندس راستجو کارشناس ارشد دفتر، جناب آقای یعقوبی رییس محترم دفتر حقوقی موسسه، شرکت های متقاضی از بخش خصوصی و ... از ساعت 9 الی 14 روز دوشنبه مورخه 11 شهریورماه سال جاری در سالن شورای موسسه برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان هر یک از شرکت ها بصورت اجمالی توانمندی ها و قابلیت های بالقوه و بالفعل خود را ارائه نمودند و به پرسش های مطروحه در جلسه نیز پاسخ دادند.


V5.4.0.0