شنبه, 21 تير 1399
  • تعداد بازدید : 602
    /  4
جلسه بررسی صلاحیت شركت های متقاضی واگذاری امتیاز تولید و فروش بذر ارقام جو و تریتیكاله برگزار شد.
جلسه بررسی صلاحیت شرکت های متقاضی واگذاری امتیاز تولید و فروش بذر ارقام جو و تریتیکاله برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

جلسه واگذاری امتیاز تولید و فروش بذر  ارقام جو، به نام های (ارمغان، اکسین، مهتاب)، تریتیکاله به نام های (پاژ، هاشمی) به شرکت های متقاضی با حضور جناب آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده معاون محترم پژوهش و فناوری موسسه، جناب آقای دکتر نجفی میرک رییس محترم بخش تحقیقات غلات و جناب آقای دکتر قزوینی معاونت محترم بخش، جناب آقای مهندس اکبری رییس محترم اداره حراست موسسه، جناب آقای دکتر اسدی مسئول محترم دفتر پژوهش های اقتصادی، اجتماعی و تجاری سازی و جناب آقای راستجو کارشناس ارشد دفتر، جناب آقای مهندس یعقوبی رییس محترم حقوقی موسسه، نمایندگان محترم موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر  و نهال و معاونت امور  زراعت، انجمن تولیدکنندگان بذر گندم و جو، شرکت های متقاضی از بخش خصوصی و... از ساعت 14 الی 16 روز شنبه مورخه 9 شهریورماه سال جاری در سالن شورای موسسه برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان هریک از شرکت ها بصورت اجمالی توانمندی ها و قابلیت های بالقوه و بالفعل خود را ارائه نمودند و به پرسش های مطروحه در جلسه نیز پاسخ دادند. شایان ذکر است که برگزاری جلسه بررسی صلاحیت شرکت های متقاضی دریافت امتیاز فناوری، یکی از مراحل مهم در فرآیند واگذاری ارقام اصلاح شده جدید به بخش خصوصی است.

V5.4.0.0