يکشنبه, 24 آذر 1398
  • تعداد بازدید : 432
    /  5
بازدید جناب آقای مهندس كشاورز معاون محترم زراعت وزارت جهاد كشاورزی و جناب آقای مهندس اسفندیاری پور مشاور محترم وزیر و مجری طرح گندم و هیئت همراه از مزارع تحقیقاتی غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
بازدید جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزی و جناب آقای مهندس اسفندیاری پور مشاور محترم وزیر و مجری طرح گندم و هیئت همراه از مزارع تحقیقاتی غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در ساعت 8 روز چهارشنبه مورخه هشتم خردادماه سال جاری، جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزی و جناب آقای مهندس اسفندیاری پور مشاور محترم وزیر و مجری طرح گندم و هیئت همراه از مزارع به نژادی و تکثیری بذر غلات و آزمایش مقایسه ارقام کلزا در مزرعه دانشکده کشاورزی بازدید نمودند. در این بازدید جناب آقای دکتر اسماعیل زاده معاون محترم پژوهشی و فناوری موسسه، جناب آقای دکتر قنبری معاون محترم برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه، جناب آقای دکتر قزوینی معاون محترم بخش تحقیقات غلات، محققان و کارشناسان بخش، جناب آقای دکتر علیزاده رییس محترم بخش تحقیقات دانه های روغنی و... حضور داشتند، توضیحات لازم در رابطه با تولید و معرفی ارقام جدید و همکاریهای بین المللی ارائه گردید.

V5.4.0.0