جمعه, 9 خرداد 1399
  • تعداد بازدید : 703
گردهمایی برنامه ریزی تحقیقات و تولید بذر محصولات بهاره بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر برگزار شد.
گردهمایی برنامه ریزی تحقیقات و تولید بذر محصولات بهاره بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

از ساعت هشت صبح روز دوشنبه مورخ 8  بهمن ماه 1397 گردهمایی محصولی سویا، آفتابگردان و کنجد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و خیرمقدم جناب آقای دکتر نجفیان ریاست محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر آغاز شد. در این گردهمایی که باحضور جناب آقای دکتر نجفیان ریاست محترم موسسه، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده مقدم معاون محترم پژوهشی، جناب آقای دکتر قنبری معاون محترم برنامه ریزی و پشتیبانی، جناب آقای دکتر علیزاده رییس محترم بخش تحقیقات دانه های روغنی، جناب آقای مهندس مهاجر مشاور محترم وزیر و مجری طرح دانه های روغنی، جناب آقای دکتر دانشیان مدیر کل محترم امور پژوهشی سازمان تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، محققان و کارشناسان مرتبط و... در سالن 150 نفری برگزار گردید. در ابتدا جناب آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه مطالب مهمی در ارتباط با اهمیت تحقیقات و تولیدر بذر در محصولات مربوطه، رویکرد توسعه و حضور در عرصه، بخصوص از طریق برون سپاری تولید بذر به بخش خصوصی، ارتباط با مراکز تحقیقاتی بین المللی، نقش محققان معین و پژوهشگر - مروجان ارشد بیان نمودند. سپس جناب آقای دکتر دانشیان در ارتباط با امور پژوهشی و رویکردهای جدید سازمان در ارتباط با وضعیت موجود و آینده مطالب ارزنده ای ارائه نمودند. در ادامه جناب آقای مهندس حاجیلری معاون محترم دفتر طرح دانه های روغنی در ارتباط با وضعیت تولید بذر، بازرگانی و تجارت سویا، کلزا و... مطالب مهمی بیان داشتند. سپس دکتر علیزاده رییس محترم بخش گزارش کاملی در ارتباط با طرح ها و پروژه ها و تولید بذر و ارقام معرفی شده ارائه نمودند. در  ادامه کمیته های تخصصی برنامه ریزی تحقیقات و تولید بذر و فعالیت های ترویجی محصولات آفتابگردان، سویا و کنجد برگزار شد. در این کمیته ها با حضور جناب آقای دکتر نجفیان، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و جناب آقای مهندس مهاجر و همکاران ایشان بررسی چالش ها و بحث و تبادل نظر برای راهکارهای پیشنهادی صورت گرفت.
V5.4.0.0