پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گالري تصاوير سومین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی

ويژه نامه هاي جشنواره معرفي ارقام زراعي و باغي
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۱۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۶۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۲۷۲
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۳۲۲

گالری ويدئو
  سومين جشنواره معرفي ارقام زراعي و باغي 

   
 
تيزر سومين جشنواره فيلم معرفي ارقام موسسه اصلاح بذر
ارقام داخلي كلزا در مزارع كشاورزان   
       
 
دومين جشنواره معرفي ارقام زراعي و باغي
 
   

 

تيزر دومين جشنواره 

ارقام معرفی شده توسط موسسات شركت كننده در جشنواره

گالري تصاوير دومین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0