پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اداره روابط عمومی

    اهداف:
    ایجاد هماهنگی و ارتباطات انسانی و اداری و فعالیتها تحقیقاتی درموسسه وخارج ازموسسه برای ساختن چهره‌ای مناسب از موسسه در میان مردم و مخاطبان اصلی آن که روزانه به تعداد آنها افزوده می‌شود.

    DOURAN Portal V4.6.0.0

    V4.6.0.0