پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Scientific plant breeding activities have been started in Iran since 1930 in scattered and limited regions. The efforts were later organized first with establishing Agriculture School, Falahat, followed by Faculty of Agriculture under supervision of Ministry of Agriculture, in 1927. Cereal research were launched in 1930 through selection and breeding for domestic populations of wheat. Increasing research fields and limited administration systems and offices in the Ministry, encouraged establishing an independent institute with extensive legal force. Seed and Plant Improvement Institute (SPII) was born upon the request of the Ministry of Agriculture and on the basis of a bill of law approved by the National Assembly and the Senate on 1959, and its headquarter was formally located in Karaj.

By increasing the efficiency and effectiveness of research in the SPII, the organization was gradually changed and evolved so that several research departments were appeared in the frame of the organization. Which were:
Oil Seed Research Dep. (in 1969), Maize Research Dep. (in 1970), Horticulture Research Dep. (in 1971), Vegetable Research Dep. (in 1978), Pulses Research Dep. (in 1980), Physiology and Biotechnology Research Dep. (in 1983), and Genetic & Statistics Dep. (in 1983).

Gradually and because of shifting in importance of some crops and research subjects, and the need to further strengthen them, departments or offices of the SPII were separated and appeared as independent institute as:
Institute for Pistachio Research (1992), Dryland Research Institute (1992), Date Palm Research Institute (1993), Rice Research Institute (1994), Citrus Research Institute (1996), Cotton Research Institute (1997), Biotechnology Research Institute (1999), Seed and Plant Certification and Registration Institute (2003), and Horticulture Research Institute (2014).
At present approximately 309 faculty members are human resources of SPII in the headquarter of the institute and throughout the country in 34 research centers and 59 research stations whom perform annually more than 800 research projects in different fields.
 

تاريخچه تأسیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

فعاليت­هاي علمي اصلاح گیاهان زراعی در ايران از دهۀ نخست 1300 خورشیدی به ­صورت پراكنده در مناطق محدودي از كشور آغاز شد. با تأسيس مدرسۀ عالي فلاحت و سپس دانشكدۀ كشاورزي كرج (زير نظر وزارت كشاورزي) در سال 1306، اين كوشش­ها سامان يافت و تحقيقات غلات از سال 1309 با  گزینش و اصلاح بذر در توده­ هاي بومي آغاز شد.

در دهۀ 1330 خورشیدی با توجه به پراكندگي تحقيقات و تشكيلات محدود در دستگاه­هاي مختلف وزارت كشاورزي ضرورت تأسيس مؤسسه ­اي مستقل با اختيارات وسيع قانوني احساس شد. بنابر درخواست وزارت متبوع و بر اساس لايحۀ قانوني مصوب مجلسين شوراي ملي و سناي وقت، تشكيلات مؤسسۀ تحقيقات اصلاح و تهيۀ نهال و بذر در آبان ­ماه سال 1338 (1338/08/03) تصويب شد و ستاد مؤسسۀ تحقيقات اصلاح و تهيۀ نهال و بذر به طور رسمی در شهرستان کرج تأسيس شد و شروع به فعالیت کرد.

 با افزایش کارایی و بازده تحقیقات به ­تدریج تشکیلات مؤسسه تغییر یافت، به ­طوری­که در سال 1348 بخش تحقیقات دانه­ های روغنی، در سال 1349 بخش تحقیقات ذرت، در سال 1350 بخش تحقیقات باغبانی، در سال 1357 بخش تحقیقات سبزی و صیفی، در سال 1359 بخش تحقیقات حبوبات، در سال 1362 بخش تحقیقات فیزیولوژی، بیوشیمی و تکنولوژی و در سال 1362 بخش ژنتیک و آمار تأسیس شد. 

با توجه به اهميت برخي از محصولات، زمينه ­هاي تخصصي كاري و لزوم تقويت بیشتر آنها، مؤسسه ­های تحقيقاتي مستقل پسته (1371)، ديم (1371)، خرما (1372)، برنج (1373)، مركبات (1375)، پنبه (1376)، بيوتكنولوژي (1378)، ثبت و گواهي بذر و نهال (1382) و باغبانی (1393) به ­تدریج از اين مؤسسه جدا شدند. در حال حاضر این مؤسسه در ستاد مرکزی و 32 مرکز و 80 ایستگاه تحقیقاتی در سطح کشور با 400 عضو هيأت علمي و محقق با تخصص­های مختلف، سالیانه بیش از 900 پروژه و طرح تحقیقاتی اجرا می­کند.


DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0