عنوان : اطلاعیه شماره 39- تمدید مهلت ارسال مدارك شركتهای متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام كلزا
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اطلاعيه شماره 39- تمديد مهلت ارسال مدارك شركتهاي متقاضي واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام كلزا

پيرو اطلاعيه شماره 16 و 28 در خصوص مشاركت در تولید بذر كلزا ارقام OKAPI, RGS003 و واگذاري امتياز توليد بذر كلزا رقم نفيس، آن دسته از شركتهاي متقاضي كه تاكنون درخواست خود را ارسال ننموده اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/04/10 درخواست كتبي خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه در سايت موسسه واحد تجاري سازي و انتقال فناوري بارگذاري گرديده است، به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید : 52

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0