/  5
بازدید جناب آقای دكتر خاوازی معاون محترم وزیر جهاد كشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج كشاورزی و هیئت همراه از مزارع تحقیقاتی غلات و دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید جناب آقای دکتر خاوازی معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و هیئت همراه از مزارع تحقیقاتی غلات و دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در ساعت 13 روز شنبه مورخه چهارم خردادماه سال جاری، جناب آقای دکتر خاوازی معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی به اتفاق آقایان دکتر زارع معاون پژوهشی و دکتر مویدی معاون آموزش و ترویج کشاورزی سازمان، از مزارع به نژادی و تکثیر بذر غلات و دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و نیز  آزمایش مقایسه ارقام کلزا در مزرعه دانشکده کشاورزی بازدید نمودند. در این بازدید، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده معاون محترم پژوهشی و فناوری موسسه، جناب آقای دکتر قنبری معاون محترم برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه، جناب آقای دکتر نجفی میرک رییس محترم بخش تحقیقات غلات، محققان و کارشناسان بخش، جناب آقای دکتر علیزاده رییس محترم بخش تحقیقات دانه های روغنی، محققان و کارشناسان بخش و ... حضور داشتند، توضیحات لازم در  رابطه با تولید و معرفی ارقام جدید و همکاریهای بین المللی بخش های تحقیقاتی ارائه گردید.

تعداد بازدید : 173

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0