عنوان : كارگاه تخصص ذخایر توارثی گیاهی ایران گنجینه گرانبهای بشریت، 1 خرداد 98 ساعت 9 صبح، موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

كارگاه تخصص ذخایر توارثی گیاهی ایران گنجینه گرانبهای بشریت، 1 خرداد 98 ساعت 9 صبح، موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، بخش تحقيقات ژنتيك و بانك ژن گياهي ملي ايرانتعداد بازدید : 42

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0