/  4
برگزاری جلسه كارگروه بررسی صلاحیت شركت های متقاضی واگذاری امتیاز ارقام
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری جلسه کارگروه بررسی صلاحیت شرکت های متقاضی واگذاری امتیاز ارقام 

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخه 4  اردیبهشت ماه سال جاری جلسه واگذاری امتیاز تولید، تکثیر و فروش بذر سویا ارقام امیر و تپور،گلرنگ ارقام گلدشت، صفه و گل مهر، ذرت ارقام کوشا وطاها، آفتابگردان رقم قاسم و لوبیا رقم دادفر با حضور جناب آقای دکتر نجفیان ریاست محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده معاون محترم پژوهشی وفناوری موسسه، روسا و معاونین محترم بخش های تحقیقاتی مرتبط، مدیرعا مل های شرکت های در خواست کننده و متقاضی واگذاری ارقام مذکور، نمایندگان محترم معاونت امور زراعت، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر  و نهال و... برگزار شد.
در این جلسه در ابتدا جناب آقای دکتر نجفیان ریاست محترم موسسه، ضمن خیر مقدم به حاضرین، موارد مهمی در ارتباط با اهمیت و لزوم واگذاری ارقام به بخش خصوصی برای کاهش تصدی گری دولت، لزوم برنامه ریزی دقیق تر و نظارت بیشتر بخش خصوصی برای تولید حداکثری بذر مرغوب ارقام واگذار شده با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونت محترم امور زراعت، بهره گیری بیشتر از امکانات، قوانین بذر  و انتخاب پیمانکاران مناسب و مجرب برای تولید کمی و کیفی بیشتر با بهره گیری از مشاوره های فنی و کاربردی بخش های تحقیقاتی و مراجع ذیصلاح بیان نمودند. سپس جناب آقای دکتر اسماعیل زاده معاون محترم پژوهشی و فناوری در ارتباط با نحوه و چگونگی مراحل واگذاری ارقام توضیحات کاملی ارائه نمودند. در ادامه نمایندگان هریک از شرکت های متقاضی، توانمندی ها، امکانات فنی و کارشناسی و تجهیزات شرکت های متبوعشان را ارائه نمودند تا تصمیم گیری لازم برای انتخاب شرکت ها انجام شود.

تعداد بازدید : 207

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0