/  6
حضور فعال موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در روز مزرعه كشت گیاهان علوفه ای شهرستان پیشوا مزرعه صالحی صفاری
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

حضور فعال موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در  روز مزرعه كشت گیاهان علوفه ای شهرستان پیشوا مزرعه صالحی صفاری

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر:

در روز مزرعه کشت گیاهان علوفه ای شهرستان پیشوا مزرعه صالحی صفاری که در روز سه شنبه مورخه 27 فروردین ماه سال جاری از ساعت 9 الی14 با حضور جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه، جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم امور دامی وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه، جناب آقای مهندس عباسی فرماندار محترم شهرستان پیشوا و هیئت همراه، جناب آقای دکتر ذوالفقاری رییس محترم سازمان جهاد استان تهران و هیئت همراه، جناب آقای دکتر مویدی معاون محترم سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج کشاورزی و هیئت همراه، جناب آقای دکتراسماعیل زاده معاون محترم موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر وهیئت همراه ، کارشناسان ومحققان وکشاورزان ذیربط و... برگزار گردید، موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر با برپایی نمایشگاهی ازتوانمندی ها، دستاوردها و فعالیت های تحقیقاتی در زمینه گیاهان علوفه ای و حضور معاون مجترم پژوهشی ،روسا و معاونین بخش های تحقیقاتی ، محققان وکارشناسان مربوطه حضوری فعال ومورد توجه داشت و به پرسش ها و سئوالات بازدید کنندگان در موارد مرتبط پاسخگو بودند.


تعداد بازدید : 171

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0