عنوان : اطلاعیه شماره 38- واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام لوبیا قرمز
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اطلاعیه شماره 38- واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام لوبیا قرمز

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر لوبیا قرمز ارقام افق و دادفر به شرکتهای واجد شرایط و دارای مجوز مرتبط اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت بعمل می آید درخواست کتبی خود را بانضمام فرمهای تکمیل شده شرکتهای متقاضی فناوری و سایر مدارک مورد لزوم که در سایت موسسه ،واحد تجاری سازی و انتقال فناوری بارگذاری گردیده است ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/01/24  به آدرس کرج،بلوار شهید فهمیده ،موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ،کد پستی 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید : 81

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0