/  6
گردهمایی سالیانه بخش تحقیقات ژنتیك و بانك ژن گیاهی ملی ایران برگزار شد.
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

گردهمایی سالیانه بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 19 اسفندماه سال جاری گردهمایی سالیانه بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران با رویکرد بررسی چالش های پیش روی حفاظت، دسترسی و بهره برداری از منابع ژنتیکی با حضور جناب آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، جناب آقای دکتر حسنی رییس محترم موسسه تحقیقات علوم باغبانی، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده معاون محترم پژوهشی و فناوری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، جناب آقای دکتر قنبری معاون محترم برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، جناب آقای دکتر سرخی رییس محترم بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، جناب آقای دکتر دانشیان مدیر کل محترم دفتر امور پژوهشی سازمان، روسای محترم بخش های تحقیقاتی وستادی موسسه، پیشکسوتان بخش، محققین و کارشناسان مربوطه، محققانی از دانشگاه تهران، موسسات تحقیقاتی و پژوهشگاه بیو تکنولوژی و... برگزار شد.
در ابتدا پس ازتلاوت آیاتی از کلام ا...مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه ضمن خیر مقدم به حاضرین، در ارتباط با اهمیت ذخایر ژنتیکی در جهان و ایران، اهمیت و لزوم برنامه ریزی دقیق و قانونمند برای تبادل موادژنتیکی، استفاده بهینه از ذخایر توارثی بصورت بین المللی با در نظر گرفتن حق مالکیت و... مطالب ارزنده و مهمی بیان نمودند و از تلاش های  وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی و دست اندرکاران مرتبط برای بهبود وضعیت اعتباری و گرفتن ردیف بودجه مستقل برای مدیریت ذخایر توارثی تشکر و قدردانی نمودند.
سپس آقای دکتر سرخی رییس محترم بخش ضمن تشکر از حضور حاضرین در جلسه مواردی از تلاش های صورت گرفته در بخش ، موسسه ،سازمان و وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود و ارتقاء وضعیت بخش و ذخایر توارثی ارائه نمودند. در ادامه سرکار خانم دکتر پوراسماعیل معاونت محترم بخش گزارش مبسوط و کاملی ازفعالیت ها و دستاوردهای بخش در سال گذشته ارائه کردند. سپس دکتر دانشیان مدیر کل محترم دفتر امور پژوهشی سازمان در ارتباط با آیین نامه دسترسی و بهره برداری از منابع ژنتیکی موارد مهمی را بیان نمودند. در ادامه هر یک از سخنرانان از جمله دکتر سلامی از دانشگاه تهران، سرکارخانم دکتر جم زاد از موسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور، دکتر حسنی رییس موسسه تحقیقات علوم باغبانی، دکتر  زین العابدینی از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاوری، سرکارخانم دکتر صالحی ازموسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور، دکتر رجالی از موسسه تحقیقات خاک و آب... مطالب ارزنده و قابل توجهی در ارتباط با موضوع گردهمایی و ذخایر توارثی و چالش های موجود و آتی ارائه نمودند.تعداد بازدید : 135

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0