/  5
بازدید هیات محترم كشاورزی-دیپلماسی سوئیس از بخش تحقیقات ژنتیك و بانك ژن گیاهی ملی ایران
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید هیات محترم کشاورزی-دیپلماسی سوئیس از بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران 

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

روز دوشنبه مورخه 13 اسفند ماه سال جاری، هیات محترم کشاورزی-دیپلماسی سوئیس از بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران بازدید نمودند. این هیات متشکل از  آقای لهمان براند مسئول محترم کشاورزی فدرال سوئیس، آقای لایتنر مارکوس سفیر محترم کشور سوئیس در ایران، خانم لایونگ میشل مشاور محترم پالیسی دفتر فدرال سوئیس برای کشاورزی و نماینده شرکت سینجنتا در ایران و شش نفر دیگر  از  وابستگان سفارت سوئیس در ایران بود. در شروع بازدید، جناب آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ضمن خوشامدگویی به حاضرین و خلاصه ای از تاریخچه، وظایف، فعالیت ها و توانمندی های موسسه، مقدمه‌ای از حوزه های کاری موسسه در خصوص ذخایر توارثی بذر  ارایه نمودند. سپس آقای دکتر سرخی، رییس محترم بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، به تشریح فعالیت ها، دستاورد ها و اهمیت بخش پرداختند. آنگاه بازدیدی از سیستم حفاظت درون شیشه ای سردخانه های نگهداری ذخایر توارثی و آزمایشگاه های سیتوژنتیک و مولکولی انجام شد. در ادامه جلسه ای در سالن جلسات بخش با حضور  کلیه افراد نامبرده تشکیل گردید که به بحث و تبادل نظر در حوزه های همکاری های مشترک آتی پرداخته شد.

تعداد بازدید : 143

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0