/  2
جلسه داخلی بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیكی
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه داخلی بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ دوازدهم آذر ماه 1397 پیشنهادات ارائه شده در قالب پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی برای دسترسی و بهره برداری ژنتیکی با رویکرد حفا ظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و رعایت حقوقی عرفی جوامع محلی با حضور جناب آقای دکتر نجفیان ریاست محترم موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، جناب آقای دکتر مقدم معاون محترم پژوهشی و فناوری ، روسا و معاونین محترم بخش های تحقیقاتی ، کمیته علمی - فنی، دفتر مطالعات اقتصادی و تجاری سازی، اداره حقوقی و روابط عمومی و اعضای هیات علمی بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملي ایران در سالن 50  نفری مجموعه سالن های همایش موسسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در  این جلسه که تا ساعت 17  ادامه یافت تمامی ماده ها و بندهای پیشنهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و پیشنهادات اصلاحی و لازم برای تکمیل آیین نامه ارائه شد.

تعداد بازدید : 107

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0