مجلس گرامیداشت و یادبود مرحوم دكتر محمد ترابی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازگشت همه به سوی اوست

گوهر  از  خاک بر آرند و عزیزش دارند         بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک

اکنون که به تقدیر و مشیت الهی در  فراق پرواز  روح بلند استاد فرهیخته و پیشکسوت گرامی و عزیزمان مرحوم مغفور شادروان دکتر محمد ترابی عضو هیأت علمی و سردبیر محترم مجلات به زراعی و به نژادی نهال و بذر سوگواریم از درگاه ایزد منان می خواهیم ما را در همه حال صبور و بردبار  قرار  دهد.
به همین مناسبت مجلس گرامیداشت و یادبود آن مرحوم مغفور در روز چهارشنبه مورخ 18 مهرماه از ساعت 14 الی 15:30 در سالن 150 نفره موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار می گردد. تشریف فرمائی شما عزیزان تسلی بخش خاطر بازماندگان و افزاینده غنای عزت و احترام به روح آن دانشمند فرهیخته خواهد بود.

روابط عمومی
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تعداد بازدید : 175

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0