/  4
بازدید نمایندگان شركت های فرانسوی از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید نمایندگان شرکت های فرانسوی از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ هشتم مهرماه 1397 جلسه ای با حضور نمایندگان تعدادی از شرکت های مهم فرانسوی، ریاست و معاونین محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، روسا و معاونین محترم بخش های تحقیقاتی و ستادی و جناب آقای دکتر دهقانی محقق ارشد موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی در سالن 50 نفری موسسه برگزارشد. در ابتدا جناب آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی به حاضرین، در ارتباط با تاریخچه اصلاح نباتات و تاسیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، وظایف و برنامه ها و اهداف موسسه، همکاری های علمی و بین المللی با مراکز  تحقیقاتی بین المللی، نقش، اهمیت و تاثیر گذاری موسسه در کشاورزی کشور، ارقام معرفی شده موسسه پس از انقلاب و... بیانات ارزنده ای بیان نمودند. در ادامه ریاست محترم موسسه به سوالات مختلف حاضرین در ارتباط با موضوعات موردنظر پاسخ دادند. سپس جناب آقای دکتر دهقانی محقق ارشد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در ارتباط با مهندسی آب در کشاورزی کشور مطالب مهمی را بیان نمودند. در ادامه از مزارع تحقیقاتی و آزمایشی بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای بازدید شد و توضیحات لازم توسط معاون ومحققان بخش ارائه گردید.

تعداد بازدید : 391

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0