/  4
بازدید تعدادی از محققان، كارشناسان و دامداران پیشرو از مزارع تحقیقاتی بخش ذرت و گیاهان علوفه ای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید تعدادی از محققان، کارشناسان و دامداران پیشرو از مزارع تحقیقاتی بخش ذرت و گیاهان علوفه ای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر 

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

با توجه به جایگاه گیاهانی همچون سورگوم، ارزن و تاج خروس به عنوان گیاهان علوفه‌ای تابستانه کم آب بر، بازدیدی در روز یک شنبه مورخ یکم مهرماه1397 از مزارع تحقیقاتی بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر  برای آشنایی بیشتر محققان و دامداران با جایگاه گیاهان مذکور در تغذیه دام برای شرایط بحران کم آبی با حضور رئیس، معاون و محققان مربوطه در بخش ذرت و گیاهان علوفه‌ای، دکتر شعبانی معاون محترم امور دام، خانم مهندس اطاعتی از معاونت زراعت، دکتر  آقا شاهی، دکتر غلامی و دکتر صفایی از موسسه تحقیقات علوم دامی و برخی از دامداران پیشرو و اتحادیه دامداران استان البرز و تهران انجام شد. در این بازدید ابتدا دکتر ماهرخ رییس محترم بخش تحقیقات ذرت وگیاهان علوفه ای بیانات مهمی در مورد گیاهان علوفه‌ای کم آب‌بر مطرح نمودند. سپس آقایان دکتر خزایی، دکتر عطایی، دکتر راهنما و دکتر قطبی از محققان بخش در مورد مدیریت زراعی گیاهان سورگوم، ارزن و تاج خروس موارد مهمی را مطرح کردند. در ادامه، جایگاه ارزش غذایی گیاهان مذکور توسط همکاران موسسه تحقیقات علوم دامی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. امید است که در آینده این گیاهان بتوانند جایگاه مناسب خود را در تغذیه دام کشور پیدا کنند.

تعداد بازدید : 319

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0