/  3
بازدید اساتید پیشكسوت حوزه علوم زراعت و اصلاح نباتات از نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ 

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۲

بازدید اساتید پیشکسوت حوزه علوم زراعت و اصلاح نباتات از  نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در کنار  برپایی پانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران هیاتی متشکل از اساتید پیشکسوت دانشگاه، تحقیقات و بخش اجرا  از نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بازدید نمودند. در  روز سه شنبه در کنار برگزاری کنگره، جناب آقای مهندس شریعتمدار مشاورعالی محترم وزرات جهاد کشارزی، جناب آقای دکتر اسکندر زند مشاور عالی محترم وزیر جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر یزدی صمدی استاد محترم و پیشکسوت دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر مقدم استاد محترم دانشگاه تبریز، جناب آقای دکتر یحیی امام استاد محترم دانشگاه شیراز، جناب آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، جناب آقای دکتر علی مقدم معاون محترم پژوهشی موسسه، جناب آقای دکتر قنبری معاون محترم پشتیبانی و برنامه ریزی موسسه و... از نمایشگاه دائمی دستاوردهای تحقیقاتی موسسه بازدید نمودند که در این بازدید جناب آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه توضیحات شایسته و مبسوط در ارتباط با توفیقات موسسه و دستاوردهای سالهای اخیر و ارقام جدید ارائه نمودند.

تعداد بازدید : 363

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0