/  2
بازدید فلوشیپ های سازمان بین المللی انرژی اتمی از مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید فلوشیپ های سازمان بین المللی انرژی اتمی از مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر:

در روز سه شنبه 13 مرداد ماه 1397 بازدیدی توسط دو تن از متخصصین کشاورزی افغانستان، آقایان دکتر محمد عثمان زای و مهندس احمد شهاب صمیمی از مزارع بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای و دانه های روغنی صورت گرفت. در قالب همکاری های سازمان انرژی اتمی کشور و آژانس بین المللی انرژی هسته ای این دو نفر تبعه افغانستان دوره های تخصصی مربوط به کاربرد ها ی انرژی هسته ای در کشاورزی را در سازمان انرژی اتمی کشور گذرانده بودند و برای آشنا شدن با تحقیقات کشاورزی در حوزه محصولات زراعی از موسسه بازدید نمودند.

در این بازدید که با همراهی آقای دکتر موسوی از سوی سازمان انرژی اتمی کشور انجام شد، نخست مزارع بخش تحقیقات ذرت و علوفه مورد بازدید قرار گرفت که توضیحات مبسوط توسط رییس محترم بخش و معاون ایشان در خصوص تحقیقات به نژادی و به زراعی ارایه گردید و سپس بحث و تبادل نظر  با اعضای هیات علمی انجام شد. سپس مزرعه تحقیقاتی بخش دانه های روغنی با توضیحات آقایان دکتر مسعودی محقق سویا و غفاری محقق آفتابگردان، مورد بازدید قرار گرفت. در این بازدید به سابقه استفاده از جهش در اصلاح سویا در کشور و حتی معرفی یک رقم حاصل از جهش اشاره شد و در خصوص تکنولوژی تولید هیبرید آفتابگردان که در اختیار محققین ایرانی است و امکان صادرات بذر ارقام پا کوتاه آفتابگردان بحث و تبادل نظر شد.

ایجاد همکاری های بین دو کشور در زمینه تبادل تکنولوژی به خصوص ارقام آقتابگردان و نیز استفاده از امکانات آموزش های بین المللی سازمان انرژی اتمی در خصوص کاربرد های این انرژی در کشاورزی و شرکت محققین موسسه در این دوره ها از موضوعات مورد تفاهم در این جلسه بود که البته تصمیم گیری های نهایی توسط حوزه ریاست موسسه انجام خواهد گرفت.

تعداد بازدید : 294

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0