/  3
بازدید پروفسور P.Pardha Saradhi از بخش تحقیقات ژنتیك و بانك ژن گیاهی ملی ایران
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید پروفسور  P.Pardha Saradhi  از بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در  روز چهار شنبه مورخ 10 مرداد ماه 97 بازدید از بانک ژن توسط پروفسور P.Pardha Saradhi  از دانشگاه دهلی نو انجام گرفت. در  این بازدید پتانسیل های علمی و ذخایر توارثی موجود در بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران توسط آقای دکتر سرخی رییس بخش تشریح شد. در این بازدید پروفسور Saradhi  بر انجام تحقیقات سیستمیک در مبارزه با تنش های محیطی و شرایط تغییر  اقلیم تاکید کردند. همچنین انجام تحقیقات مشترک در خصوص فیزیولوژی فتوسنتز  و افزایش راندمان فتوسنتز  مورد تاکید قرار گرفت. سپس بازدیدی از سردخانه جدید بانک ژن، پلاتفرم حفاظت درون شیشه ای و آزمایشگاه های سیتوژنتیک و مولکولی انجام شد.تعداد بازدید : 412

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0