/  3
برگزاری كارگاه آموزشی كیفیت گندم و بهبود آن
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری کارگاه آموزشی کیفیت گندم و بهبود آن 
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در راستای اجرای پروژه مشترک ایران-CIMMYT  آقای دکتر کارلوس گازمن (Carlos Guzman) مسئول واحد کیفیت گندم در CIMMYT  و آقای هکتور گونزالس (Hector Gonzales) هماهنگ کننده آزمایشگاه کیفیت گندم در CIMMYT  از تاریخ 25 تیرماه 1397 لغایت سوم مردادماه از طرف دفتر مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم CIMMYT در ایران دعوت شدند. هدف از این بازدید برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه در  زمینه کیفیت گندم و بهبود آن و در شش روز  بعد کالیبره کردن و انجام تعمیرات دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه کیفیت گندم در بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج بوده است. روز اول ارائه سخنرانی ها و بازدید از  آزمایشگاه غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر انجام شد و در روز دوم نیز کلیه شرکت کنندگان از گروه صنعتی زر بازدید به عمل آوردند. همچنین محققان مدعو با حضور  در  آزمایشگاه کیفیت گندم در بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر  به کالیبره کردن دستگاهها و نیز تعمیر  و باز سازی برخی از دستگاه ها از جمله گلوتن شور، فارینوگراف و NIR  پرداختند. در پایان مقرر گردید که آقای دکتر کارلوس گازمن گزارشی مکتوب از  وضعیت آزمایشگاه کیفیت گندم موسسه تهیه و راههای ارتقاء این آزمایشگاه را پیشنهاد نماید. 

تعداد بازدید : 298

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0