عنوان : تمدید مهلت ارسال مدارك شركتهای متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام جو
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تمديد مهلت ارسال مدارك شركتهاي متقاضي واگذاري امتياز توليد بذر  ارقام جو
پيرو اطلاعيه شماره 25 در خصوص واگذاري امتياز توليد بذر ارقام جو به رخ، اكسين، ارمغان،خاتم، جلگه و گوهران در قالب قرارداد واگذاري  دائم و موقت، آن دسته از شركتهاي متقاضي كه تاكنون درخواست خود را  ارسال ننموده اند درخواست كتبي خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه در سايت موسسه واحد تجاري سازي و انتقال فناوري بارگذاري گرديده است، به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید : 291

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0