/  2
جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص تدوین برنامه تولید محصولات فناورانه
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص تدوین برنامه تولید محصولات فناورانه

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص تدوین برنامه تولید محصولات فناورانه ، بیان چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب و اجرایی در روز سه شنبه 29/3/97 در سالن جلسات موسسه با حضور آقایان دکتر زارع فیض آبادی مشاور محترم سازمان، دکتر علیپور معاون محترم دفتر تجاری سازی سازمان، دکتر نجفیان رییس محترم موسسه، دکتر مقدم معاون محترم پژوهش وفناوری، دکتر قنبری معاون محترم برنامه ریزی و پشتیبانی، دکتر اسماعیل زاده رییس محترم بخش غلات، دکتر شیرانی رییس محترم بخش تحقیقات دانه های روغنی، دکتر سرخی رییس محترم بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، دکترگرجی رییس محترم بخش سبزی های زراعی و جبوبات آبی، دکتر علیزاده معاون محترم بخش تحقیقات دانه های روغنی، دکتر ماهرخ رییس محترم بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای، دکتر اسدی رییس محترم دفتر تجاری سازی موسسه، دکتر امینی رییس محترم بخش خدمات فنی و تحقیقاتی، مهندس عابدی دبیرمحترم کمیته علمی - فنی و تحقیقاتی و مهندس راستجو کارشناس محترم دفتر تجاری سازی موسسه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ضمن خیر مقدم به حاضرین ضمن مروری مشروح بر فعالیت های تحقیقاتی، وضعیت اعتباری و توفیقات مؤسسه در ارتقاء کمی و کیفی تولید بذر در راستای برون سپاری وظایف و واگذاری محصولات فناورانه و تفاهم نامه های بین المللی، مطالبی را در خصوص تحقیقات و تولید متناسب با نیاز و اولویت های کشور از جمله بحران آب و اشتغال، ضرورت تجهیز و تأمین زیر ساخت ها و لزوم ایجاد سازمان بذر در برخی محصولات کشاورزی و حمایت بیشتر از اجرای پایلوتهای انتقال یافته ها ایراد نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر زارع مشاور محترم سازمان نسبت به تبیین ضرورت تدوین برنامه 5-3 ساله تولید محصولات فناورانه به تفکیک بخشهای تحقیقاتی در ستاد و چند مرکز تحقیقاتی با در نظر گرفتن امکانات و تجهیزات مورد نیاز در برنامه پرداخته و مطالبی در خصوص اهمیت تولید بذر ارقام محصولات مختلف کشاورزی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی و با در نظر گرفتن سال حمایت از تولید داخلی، استفاده بهینه از شرایط بازار و عزم جدی سازمان در تجهیز مراکز تحقیقاتی فعال در امر تحقیقات و تولید رقم، افزایش ظرفیت ها و پتانسیل های موجود جهت تولید بذر متناسب با نیاز کشور، ورود ارقام محصولات جدید متحمل با توجه به تغییر اقلیم و کمبود آب در کشور به عرصه، لزوم تقویت و استفاده از مواد ژنتیکی و بهره گیری از تجارب و تحقیقات بین المللی در تحقیقات کشور، استفاده از تجارب و تخصص نیروهای بازنشسته و محققین شاغل در جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و اجرای برنامه های تحقیقاتی و همچنین استفاده از ظرفیت ها و امکانات جهت تقویت این گونه شرکتها توسط ایشان عنوان گردید.

در ادامه معاونین و روسای محترم بخش های تحقیقاتی به بیان دیدگاه های خود پیرامون مسایل مترتب بر تولید بذر پرداختند.

در پایان با تأکید بر تدوین برنامه بر اساس آسیب شناسی و نیازسنجی متناسب با اولویتها و نیاز کشور، تغییر اقلیم و چالشهای پیش رو از جمله تنش خشکی و شوری، در چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، مقرر گردید بخشهای تحقیقاتی نسبت به تکمیل و ارائه اطلاعات با در نظر گرفتن موارد مطروحه و وضع موجود در قالب جداول ارسالی اقدام تا در جلسات آتی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. در پایان جلسه موارد مشروحه ذیل پیشنهاد گردید:

- ایجاد گروه هماهنگی تولید بذر در سازمان و تدوین برنامه جامع بذر برای کلیه محصولات کشاورزی

- حمایت سازمان از برنامه های تدوین شده به خصوص در حوزه سبزیهای زراعی و دانه های روغنی با توجه به وابستگی در این حوزه ها

- تجهیز و تقویت مراکز بر اساس میزان مشارکت در فعالیتهای تحقیقاتی و تولید بذر با کسب نظر مؤسسه

- مساعدت سازمان در ایجاد ارتباطات بین المللی در زمینه همکاریهای تحقیقاتی و تولید بذر

- حمایت سازمان از ایجاد نظام تولید طبقات و لیبل گذاری بذر در محصولات کم بهره برداری شده و در حال توسعه و سبزی های زراعی


تعداد بازدید : 321

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0