عنوان : فراخوان شماره 25- واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام جو
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد امتياز توليد بذر موقت و دائم جو ارقام به رخ، اكسين، خاتم، جلگه، ارمغان و گوهران را به شركتهاي واجد شرايط و داراي مجوزهاي مرتبط واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت بعمل مي آيد درخواست كتبي خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه در سايت موسسه واحد تجاري سازي و انتقال فناوري بارگذاري گرديده است، حداكثر تا تاريخ 97/04/20 به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید : 247

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0