/  3
حضور جناب آقای دكتر زند معاونت محترم وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی در شورای پژوهشی ...
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

حضور جناب آقای دکتر زند معاونت محترم وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شورای پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در روز یکشنبه مورخه بیستم خرداد ماه 1397 از ساعت 9 صبح الی دوازده و نیم بعدازظهر شورای پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با حضور جناب آقای دکتر زند معاونت محترم وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و هیئت همراه و جناب آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، معاونین محترم موسسه و روسای محترم بخش های تحقیقاتی در اتاق شورای موسسه برگزار شد. در این جلسه که به منظور بحث و تبادل نظر درمورد فعالیت های موسسه، چالش ها و کمبودها، نحوه همکاریهای مشترک با پروژه های بین المللی از جمله پروژه مرکز تحقیقات بین المللی سیمیت و... انجام شد. ابتدا جناب آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه ضمن خیرمقدم به حاضرین، مروری مشروح به فعالیت ها و توفیقات موسسه نمودند. در ادامه در ارتباط با اثرگذاری ارقام معرفی شده توسط موسسه در عرصه کشاورزی و تولید بذور پرورشی ارقام و... مطالب مهمی را بیان نمودند. از جمله افزایش تعداد ارقام جدید معرفی شده نسبت به سالهای گذشته، واگذاری ارقام به بخش خصوصی، همکاری مستمر و مفید با بخش اجرا و معاونت محترم زراعت، ایجاد پایلوت های بذری ارقام معرفی شده و حمایت های مالی از این پروژه ها، ارتباطات بین المللی با مراکز تحقیقاتی مانند مرکز تحقیقات بین المللی سیمیت و ایکاردا مورد اشاره قرار گرفت. ایشان بزرگترین چالش پیش رو برای موسسه را کمبود نیروی انسانی متخصص دانسته و لزوم جذب نیروی انسانی ماهر را بسیار ضروری برشمردند. همچنین ضرورت بروز رسانی زیر ساخت های موسسه مورد تاکید قرار گرفت. دکتر مقدم معاونت محترم پژوهشی و فناوری و انتقال یافته های موسسه ضمن خوشامدگویی به حاضرین، در ارتباط با وظایف حاکمیتی موسسه مطالب ارزنده ای بیان نمودند و خواستار بازنگری در برنامه های ملی تحقیقات، جلوگیری از موازی کاری تحقیقاتی، جلوگیری از تداخل و همپوشانی برنامه های تحقیقاتی بین المللی با فعالیت های موسسه، رفع کمبود نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و امکانات و... شدند. سپس هر یک از روسای محترم بخش ها ضمن مروری کوتاه بر فعالیت های بخش های مربوطه، مطالب مورد نظرشان را بیان نمودند که اکثرا تاکید بر کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود تجهیزات و امکانات داشتند. همچنین در ارتباط با طرحهای خاص، توجه جدی و حمایت مالی بیشتر از ارقام داخلی و پایلوت های آنها، توجه به امنیت غذایی، توجه به زیرساخت ها و برنامه های تحقیقاتی بخش ها و... مطالب مهم و ارزنده ای بیان شد. در ادامه جناب آقای دکتر زند معاونت محترم وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ضمن تشکر و قدردانی از برگزارکنندگان این جلسه مطالب و ارشادات مهمی در ارتباط با موضوعات مطرح شده در جلسه و راهکارهای مناسب برای چالش های پیش رو بیان نمودند. ایشان لزوم داشتن برنامه های محتوایی، برنامه های چابک سازی، برنامه های معماری و نوسازی تحقیقاتی و برنامه های انتقال یافته ها را بسیار مهم دانستند و خواستار تهیه و ارسال برنامه ای مدون برای توسعه سورگوم و ارزن و برنامه ای مشخص برای بهره برداری از ذخایر توارثی بانک ژن به سازمان شدند. ایشان لزوم تشکیل شرکت دانش بنیان دانه های روغنی، تهیه طرحهای خاص برای بخش تحقیقات سبزی های زراعی و حبوبات آبی را مهم برشمردند. در ادامه جلسه با انجام بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه تدوین برنامه راهبردی مدیریت و پشتیبانی و سایر مسایل مرتبط پیگیری شد.


تعداد بازدید : 386

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0