/  6
بازدید پروژه های تحقیقی-ترویجی مقایسه عملكرد گندم در شرایط زارعین و مزارع تكثیر بذر نظرآباد توسط جناب ...
 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید پروژه های تحقیقی- ترویجی مقایسه عملکرد گندم در شرایط زارعین و مزارع تکثیر بذر نظرآباد توسط جناب آقای دکتر نجفیان ریاست محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

جناب آقای دکتر نجفیان رئیس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، جناب آقای مهندس علی ناظری مجری محترم پروزه های تحقیقی – ترویجی گندم، جناب آقای دکتر بختیار محقق و عضو محترم هیئت علمی بخش تحقیقات غلات در روزسه شنبه مورخه 8 خردادماه 1397 از پروژه های تحقیقی- ترویجی مقایسه عملکرد گندم در شرایط زارعین و مزارع تکثیر بذرگندم درنظرآباد بازدید نمودند. در این بازدید پروژه تحقیقی- ترویجی مقایسه عملکرد ارقام امید بخش گندم های M-93-11، M-93-14، M-93-17 که در مقایسه با شاهد رقم سیوند در مزرعه آقای پیشگاهی در نظرآباد کشت شده بودند مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند که ریاست محترم موسسه، مطالب و توصیه های لازم را  ارائه فرمودند. همچنین از مزارع تکثیر بذر ارقام مختلف گندم از جمله رقم رخشان در مزرعه آقای رنجبرزاده درگازرسنگ نیز بازدید بعمل آمد که توضیحات و تبادل نظرهای لازم انجام شد. لازم بذکر است که در این بازدید از مزارع تکثیری کشت گندم ارقام امیدبخشM-91-18 و M-92-20 و M-92-18 و... نیز بازدید بعمل آمد.

تعداد بازدید : 334

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0