بازدید جناب آقای دكتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهور، جناب آقای دكتر زند معاون محترم وزیر ...
 ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهور، جناب آقای دکتر زند معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جناب آقای دکتر نجفی استاندار محترم استان البرز و جمعی از مدیران کشوری و استانی البرز از مزرعه تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

ساعت 7 صبح روز یکشنبه مورخه 30 اردیبهشت ماه 1397 جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه، جناب آقای دکتر زند معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و هیئت همراه، جناب آقای دکتر نجفی استاندار محترم استان البرز و هیئت همراه، جناب آقای مهندس موسوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و هیات همراه، جناب آقای دکتر ربانی رئیس محترم پارک علم و فناوری استان البرز، روسای محترم برخی از موسسات تحقیقاتی ملی کشور، روسا و معاونین بخش های تحقیقاتی موسسه، اصحاب رسانه و ... از مزارع تحقیقاتی غلات موسسه بازدید نمودند. در این بازدید جناب آقای دکتر نجفیان ریاست محترم موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر ضمن خیرمقدم به حاضرین، توضیحات کاملی در ارتباط با اهداف و وظایف موسسه، فرآیند اصلاح و معرفی ارقام جدید گندم و تولید بذور اصلاح شده و سایر فعالیت های تحقیقاتی موسسه بیان نمودند. سپس در جوار مزرعه و در مراسم انتقال دانش فنی تولید بذر ارقام جدید اصلاح شده زراعی به بخش خصوصی، جناب آقای دکتر زند معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی ضمن خیرمقدم به حاضرین، در ارتباط با لزوم تعامل بیشتر با بخش خصوصی و اهمیت و ضرورت واگذاری ارقام اصلاح شده به بخش خصوصی و برنامه های تحقیقاتی سازمان مطالب ارزنده ای بیان نمودند. جناب آقای دکتر نجفی استاندار محترم استان البرز نیز ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این بازدید، مطالب مهمی در ارتباط با نیاز کشور به ارقام مقاوم به کم آبی و سایر مسایل مرتبط با تولیدات کشاورزی ارائه نمودند. همچنین در این مراسم، 4 قرارداد واگذاری امتیاز تولید بذر (3 رقم گندم و یک رقم پنبه) به بخش خصوصی به امضا رسید که قرارداد واگذاری امتیاز تولید بذر گندم رقم بهاران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به شرکت تعاونی کشاورزی شهدای گرگاب اصفهان نیز یکی از این قراردادها بود. در ادامه جناب آقای دکتر ستاری در ارتباط با اهمیت تحقیقات و نهاده بذر و نیز تجاری سازی این نهاده به عنوان یک فناوری تاثیر گذار سخنرانی نمودند و سیاست و رویکرد موجود در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و موسسات زیر مجموعه در زمینه تجاری سازی تحقیقات را مورد تقدیر قرار دادند.

تعداد بازدید : 313

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0