/  5
بازدید از مزارع نمایشی ارقام داخلی گندم وكلزا
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید از مزارع نمایشی ارقام داخلی گندم وکلزا

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در سال حمایت از کالای ایرانی در روز چهارشنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه 1397 از مزارع نمایشی ارقام داخلی و خارجی و آزمایشات انتخاب مشارکتی رقم (pvs) گندم و کلزا واقع در شهرستان آبیک در مزرعه آقای شاهین فر بازدید بعمل آمد. دراین بازدید که با حضور جناب آقای دکتر مقدم معاون محترم پژوهشی، فناوری و انتقال یافته ها و جناب آقای دکتر شیرانی رییس محترم بخش تحقیقات دانه های روغنی انجام شد، رقم داخلی کلزای نیما که در سطح 16 هکتار کشت گردیده بود با وضعیت بسیار مطلوب و پیش بینی عملکرد بالا مورد تایید و تقدیر قرارگرفت .

تعداد بازدید : 214

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0