بازدید هیئت بازرسی كل كشور از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید هیئت بازرسی کل کشور از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

هیئت محترم بازرسی کل کشور جناب آقای مهندس نبوتی رییس هیئت، جناب آقای مهندس عابدینی و جناب آقای مهندس کرمی اعضای هیئت در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 15 اردیبهشت ماه 1397 برای بازدید، آشنایی، بررسی و تبادل نظر در اتاق شورای موسسه حضور یافتند. در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه، جناب آقای دکتر مقدم معاون محترم پژوهشی، فناوری و انتقال یافته ها، جناب آقای دکتر قنبری معاون محترم برنامه ریزی و پشتیبانی و ... آغازگردید به موضوعات مختلفی پرداخته شد. در ابتدا جناب آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه با استفاده از پاورپوینت نسبت به معرفی، اهداف و وظایف، ارتباطات بین المللی با مراکز تحقیقاتی دنیا، فعالیت ها، توانمندی ها و ارقام معرفی شده و... موسسه پرداختند سپس بحث و تبادل نظر در موارد مختلف از جمله، چگونگی معرفی و تولید بذور ارقام اصلاح شده، واردات و صادرات بذور ارقام گیاهی، کیفیت و کمیت بذور ارقام گیاهی معرفی شده داخلی و ارقام خارجی وارداتی و... انجام شد. در ادامه جناب آقای دکتر مقدم معاون محترم پژوهشی، فناوری و انتقال یافته ها توضیحات مبسوطی در مورد توانمندی موسسه برای معرفی و تولید بذور تمامی ارقام اصلاح شده موسسه در جهت افزایش عملکرد و خود اتکایی کشور بیان نمودند. سپس از بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران بازدید بعمل آمد. در ابتدا جناب آقای دکترسرخی رییس محترم بخش توضیحات کاملی ازوظایف، فعالیت ها و اهداف کلان، لزوم بازسازی و تجهیز واحدها و قسمت های مختلف بخش، کمبود منابع انسانی و مالی و... ارائه نمودند. در ادامه، بازدید از قسمت ها، آزمایشگاه ها، سردخانه و واحدهای مختلف بخش انجام شد.


تعداد بازدید : 229

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0