عنوان : فراخوان شماره 23- واگذاری مجدد امتیاز تولید بذر هیبرید ذرت ارقام دهقان و فجر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اطلاعیه شماره 23- واگذاری مجدد امتیاز تولید بذر هیبرید ذرت ارقام دهقان و فجر
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد نسبت به واگذاری مجدد امتیاز تولید بذر هیبرید ذرت ارقام دهقان و فجر به شرکتهای واجد شرایط و دارای مجوز مرتبط اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت به عمل می آید درخواست کتبی خود را به انضمام فرمهای تکمیل شده شرکتهای متقاضی دریافت فناوری که در سایت موسسه، واحد تجاری سازی و انتقال فناوری بارگذاری گردیده است، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/2/16 به آدرس: کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کدپستی: 33151-31585 ارسال نمایند و در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این خصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید : 187

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0