عنوان : فراخوان شماره 21-تمدید مهلت ارسال مدارك شركت های متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام لوبیا
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تمدید مهلت ارسال مدارك شركت های متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام لوبیا
پیرو اطلاعیه شماره 18 درخصوص واگذاری امتیاز تولید بذر لوبیا چیتی ارقام غفار و صالح و لوبیا قرمز رقم یاقوت درقالب قرارداد واگذاری دائم و موقت ، آن دسته از شرکتها متقاضی که تاکنون درخواست خود را ارسال ننموده اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 17/8/96 فرصت دارند درخواست کتبی خود را بانضمام فرمهای تکمیل شده شرکتهای متقاضی فناوری که در سایت موسسه واحد تجاری سازی و انتقال فناوری بار گذاری گردیده است ، به آدرس کرج، بلوار شهید فهمیده ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کد پستی 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این خصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.


تعداد بازدید : 348

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0