عنوان : فراخوان شماره 14- واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام سویا
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شماره 14- واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام سویا

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد امتیاز تولید بذر سويا ارقام ساري، تپور و امير را به شرکتهای واجد شرایط و دارای مجوزهای مرتبط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد درخواست کتبی خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه در سايت موسسه، واحد تجاري سازي و انتقال فناوري بارگذاري گرديده است، حداکثر تا تاریخ 96/06/05 به آدرس کرج ، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نياز به هرگونه مشاوره در اينخصوص با كارشناسان دفتر تجاري سازي موسسه به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید : 483

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0