عنوان : فراخوان شماره 12- فراخوان واگذاری امتیاز دانش فنی تولید جو رقم لوت
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


شماره12-فراخوان واگذاری امتیاز دانش فنی تولید جو رقم لوت ،شرکت های واجد شرایط مهلت دارند تقاضای خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/4/6 به صورت مکتوب به موسسه ارسال نمایند (بیست و چهار خرداد 95)

تعداد بازدید : 469

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0