عنوان : فراخوان شماره 11- فراخوان واگذاری امتیاز دانش فنی تولید ذرت شیرین رقم هیبرید 403 و ذرت آجیلی رقم هیبرید 600 ،
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


شماره11- فراخوان واگذاری امتیاز دانش فنی تولید ذرت شیرین رقم هیبرید 403 و ذرت آجیلی رقم هیبرید 600 ،
شرکت های واجد شرایط مهلت دارند تقاضای خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395/01/31
به صورت مکتوب به موسسه ارسال نمایند .(بیست وشش اسفند 94)

تعداد بازدید : 344

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0