عنوان : فراخوان شماره 9- با توجه به تقاضای مكرر شركت های داوطلب مهلت ارسال تقاضا برای ارقام لوبیا چیتی كوشا و لوبیا سفیددرسا تا پایان وقت اداری بیستم دی ماه 1394تمدید گردید (هفتم دی ماه 1394)
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


شماره 9-با توجه به تقاضای مکرر شرکت های داوطلب مهلت ارسال تقاضا برای ارقام لوبیا چیتی کوشا و لوبیا سفیددرسا تا پایان وقت اداری بیستم دی ماه 1394تمدید گردید (هفتم دی ماه 1394)

تعداد بازدید : 421

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0