عنوان : فراخوان شماره 5- پیرو لیست به روز شده ارقام واگذاری در پنجم مهر ماه 94 مهلت ارسال درخواست واگذاری امتیاز چهار رقم جو بهرخ ،جو لوت،خربزه خاتونی 93و خربزه درگزی93 تا پایان آذر ماه 94 می باشد.
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


شماره 5-پیرو لیست به روز شده ارقام واگذاری در پنجم مهر ماه 94 مهلت ارسال درخواست

واگذاری امتیاز چهار رقم جو بهرخ ،جو لوت،خربزه خاتونی 93و خربزه درگزی93 تا پایان آذر 

ماه 94 می باشد.

تعداد بازدید : 407

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0