عنوان : فراخوان شماره 3- واگذاری ارقام لوبیاچیتی،لوبیاسفیدو سورگوم علوفه ای/(سی و یك شهریور94 )
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


به اطلاع کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط مندرج درسایت موسسه میرساند، مهلت ارسال تقاضای درخواست کتبی واگذاری / مشارکت تولید ارقام ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری سی ام مهرماه نودو چهار میباشد و این تاریخ تمدید نخواهد شد .
لیست ارقام :
1- لوبیا چیتی رقم کوشا
2-لوبیا سفید رقم درسا
3- سورگوم علوفه ای رقم پگاه

تعداد بازدید : 430

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0